ข้อตกลงและเงื่อนไข (ในกรณีคืนสินค้า)

นโยบายการคืนสินค้า บริษัท สยามแมเนอร์ กรุ๊ป จำกัด

ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่สนใจและให้ความไว้วางใจในการเลือกซื้อสินค้าผ่านทาง www.eve.co.th ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอทำการแจ้งนโยบายในการเปลี่ยนคืนสินค้า ดังต่อไปนี้

 1. ทางบริษัทฯ มีนโยบายในการรับคืนสินค้าภายใน 7 วัน (โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนดเท่านั้น)
 2. ทางบริษัทฯ จะใช้เวลาในการตรวจสอบสินค้าโดยประมาณ 7 วัน เพื่อตอบสอบสภาพสินค้าและข้อกำหนดในการคืนสินค้าอื่นๆ
 3. หลังจากนั้น แผนกบริการลูกค้าจะทำการแจ้งกลับลูกค้าผ่านทางอีเมลล์หรือเบอร์ติดต่อที่ได้แจ้งเอาไว้ เพื่อแจ้งถึงขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า เอกสารที่เกี่ยวข้อง เมื่อผ่านการตรวจสอบและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ทางบริษัทฯ จะทำการโอนเงินคืนลูกค้า ผ่านทางเลขที่บัญชีของลูกค้าภายในระยะเวลา 30 วัน

ทางบริษัทฯ จะทำการรับคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

 1. ในกรณีที่สินค้าชำรุดจากตัวสินค้าเอง หรือไม่ตรงตามรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อ ลูกค้าสามารถแจ้งเพื่อให้ทางบริษัทฯ ทำการเปลี่ยนสินค้า หรือส่งคืนสินค้าเพื่อรับเงินคืนได้ โดยทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งในการเปลี่ยนสินค้าหรือรับคืน
 2. สินค้าที่จะทำการเปลี่ยนหรือส่งคืน จะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 100% ไม่ผ่านการใช้งาน อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เรียบร้อย มีอุปกรณ์เสริมที่แถมไปครบทุกชิ้น และมีบัตรรับประกันสินค้า
 3. สินค้าโปรโมชั่น เช่น ของแถม สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะถูกทำการส่งคืน พร้อมกับสินค้าหลักทุกครั้ง

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า ดังต่อไปนี้

 1. สินค้าที่ถูกนำไปใช้งานแล้ว
 2. สินค้าที่ไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 100% ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้
 3. สินค้าสั่งพิเศษ
 4. สินค้า Clearance ราคาพิเศษ
 5. สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนคืน อันเนื่องจากไม่เข้ากับรสนิยม หรือความไม่พอใจของลูกค้าเป็นอันส่วนตัว แต่มิได้การจากความเสียหายในด้านอื่นๆ
 6. สินค้าที่ลูกค้าได้รับไปแล้วเกิน 7 วัน

บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ ในการสรุปปัญหาจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ เป็นที่สิ้นสุด

คุณลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างได้ที่ช่องทางการติดต่อผ่านทางเว็ปไซด์บริษัทฯ
หรือคลิก www.eve.co.th/ติดต่อเรา