Dishwasher

 • ELEMENT

  เครื่องล้างจานชนิด Freestanding
  12 ชุดล้างจาน
  6 โปรแกรมการล้างอัตโนมัติ
  มาตรฐานการประหยัดพลังงาน A++
  มาตรฐานความสะอาดในการล้าง A
  มาตรฐานความแห้งในการอบ A