เตาแก็ส เตาไฟฟ้า (Hob)

 • HB30-1VCGR/MS

  เตาแก๊สชนิดติดตั้งฝังบนเคาน์เตอร์
  ขนาด: 288x 510 มม.
  ปรับระดับความร้อนได้สูงสุด 11 ระดับ
  กำลังไฟรวม 1,500 วัตต์
  ระบบจุดติด: ไฟฟ้า

  31,190 ฿ 12,990 ฿
 • HB30-1WK/BG

  เตาแก๊สชนิดติดตั้งฝังบนเคาน์เตอร์
  ขนาดสินค้า: 300x 510 มม.
  กำลังไฟรวม 5,000 วัตต์
  ตะแกรงรองภาชนะชนิดเหล็กหล่อ
  ระบบจุดติด: ไฟฟ้า

  9,690 ฿ 5,590 ฿
 • HB30-2EP/MS

  เตาไฟฟ้าชนิด Rapid Hot Plate
  พื้นผิวสแตนเลสสตีล
  กำลังไฟฟ้ารวม: 3,500 วัตต์
  หัวเตาบน: ø 185 มม. x 2,000 วัตต์
  หัวเตาล่าง: ø 145 มม. x 1,500 วัตต์
  ปุ่มบิดปรับระดับความร้อน 6 ระดับ
  ป้องกันการสัมผัสด้วยไฟแสดงสถานะความร้อนคงเหลือบนหัวเตา
  ระบบปิดเครื่องอัติโนมัติเมื่อความร้อนตัวเครื่องเกินกำหนด

  9,590 ฿ 5,290 ฿
 • HB30-2INDFZ/TCR

  เตาแม่เหล็กไฟฟ้า ขนาด 30 ซม.
  ระบบหัวเตา Flexi zone สามารถวางภาชนะได้อย่างอิสระ
  กำลังไฟฟ้ารวม: 3,500 วัตต์
  หัวเตาบน: Ø 180 มม. x 1,750 วัตต์
  หัวเตาล่าง: Ø 180 มม. x 1,750 วัตต์
  ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ

  31,190 ฿ 17,990 ฿
 • HB30-2VC/TC

  “เตาไฟฟ้าเซรามิค
  กำลังไฟฟ้ารวม: 3,000 วัตต์
  หัวเตาบน: Ø 180 มม. x 1,800 วัตต์
  หัวเตาล่าง:Ø 120 มม. x 1,200 วัตต์
  ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
  ระบบควบคุมชนิดสัมผัส
  ตั้งเวลาแยกหัวอิสระ 0-99 นาที
  ไฟแสดงสถานะความร้อนคงเหลือบนหัวเตา
  ระบบปิดเครื่องอัติโนมัติเมื่อความร้อนตัวเครื่องเกินกำหนด
  ระบบล็อคปุ่มสัมผัสป้องการสัมผัสโดน โดยไม่ตั้งใจ”

  26,990 ฿ 7,990 ฿
 • HB60-2VC1TVC/TC

  “เตาไฟฟ้าเซรามิค
  กำลังไฟฟ้ารวม: 5,700 วัตต์
  หัวเตาบน-ซ้าย: ø 165 มม. x 1,200 วัตต์
  หัวเตาล่าง-ซ้าย: ø 200 มม. x 1,800 วัตต์
  หัวเตาขวา: ø 295/225/150 มม. x
  2700/1950/1050 วัตต์
  ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
  ระบบควบคุมชนิดสัมผัส
  ตั้งเวลาแยกหัวอิสระ 0-99 นาที
  ไฟแสดงสถานะความร้อนคงเหลือบนหัวเตา
  ระบบปิดเครื่องอัติโนมัติเมื่อความร้อนตัวเครื่องเกินกำหนด
  ระบบล็อคปุ่มสัมผัสป้องการสัมผัสโดน โดยไม่ตั้งใจ”

  39,990 ฿ 22,900 ฿
 • HB60-4BBL/BG

  เตาแก๊สฐานกระจกนิรภัยสีดำ ขนาด 60 ซม.
  กำลังไฟรวม: 12,500 วัตต์
  หัวเตาบนซ้าย: 2,000 วัตต์
  หัวเตาบนขวา: 3,000 วัตต์
  เตาล่างซ้าย: 6,000 วัตต์
  เตาล่างขวา: 1,500 วัตต์
  ตะแกรงรองภาชนะชนิดเหล็กหล่อ
  ระบบจุดติดด้วยแบตเตอรี่

  25,990 ฿ 9,990 ฿
 • HB60-4EP/MS

  เตาไฟฟ้าชนิด Rapid Hot Plate
  พื้นผิวสแตนเลสสตีล
  กำลังไฟฟ้ารวม: 7,000 วัตต์
  หัวเตาบน-ซ้าย: ø 145 มม. x 1,500 วัตต์
  หัวเตาบน-ขวา: ø 185 มม. x 2,000 วัตต์
  หัวเตาล่าง-ซ้าย: ø 185 มม. x 2,000 วัตต์
  หัวเตาล่าง-ขวา: ø 145 มม. x 1,500 วัตต์
  ปุ่มบิดปรับระดับความร้อน 6 ระดับ
  ไฟแสดงสถานะความร้อนคงเหลือบนหัวเตา
  ป้องกันการสัมผัสด้วยไฟแสดงสถานะความร้อนคงเหลือบนหัวเตา
  ระบบปิดเครื่องอัติโนมัติเมื่อความร้อนตัวเครื่องเกินกำหนด

  17,290 ฿ 7,990 ฿
 • HB60-4INDFZ/TC

  เตาแม่เหล็กไฟฟ้า ขนาด 60 ซม.
  กำลังไฟฟ้ารวม: 7,000 วัตต์
  ระบบหัวเตา Flexi zone สามารถวางภาชนะได้อย่างอิสระ
  หัวเตาบน-ซ้าย: ø 180 มม. x 1,500 วัตต์ (2,000 วัตต์*)
  หัวเตาล่าง-ซ้าย: ø 180 มม. x 2,000 วัตต์ (2,600 วัตต์*)
  หัวเตาบน-ขวา: ø 180 มม. x 1,500 วัตต์ (2,000 วัตต์*)
  หัวเตาล่าง-ขวา: ø 180 มม. x 2,000 วัตต์ (2,600 วัตต์*)
  หัวเตา Flexi zone 2,600 วัตต์ (3,000 วัตต์*)
  ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ พร้อม *ระบบเร่งความร้อน Powerboost function

  44,900 ฿ 25,990 ฿
 • HB60-4VC/TC

  “เตาไฟฟ้าเซรามิค ขนาด 60 ซม.ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
  ระบบควบคุมชนิดสัมผัส
  ตั้งเวลาแยกหัวอิสระ 0-99 นาที ระบบล็อคปุ่มสัมผัสป้องการสัมผัสโดน โดยไม่ตั้งใจ”

   

  39,990 ฿ 14,990 ฿
 • HB70-2HWK/BLACK CRYSTAL

  เตาแก๊สชนิดติดตั้งฝังบนเคาน์เตอร์
  ขนาด: 745 x 445 มม.
  กำลังไฟรวม 10,000 วัตต์
  ตะแกรงรองภาชนะชนิดเหล็กหล่อ
  ระบบจุดติด: ไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่

  15,590 ฿ 3,990 ฿
 • HB70-2TRHWK/BLACK CRYSTAL

  เตาแก๊สชนิดติดตั้งฝังบนเคาน์เตอร์
  ขนาด: 746 x 446 มม.
  กำลังไฟรวม 11,500 วัตต์
  ตะแกรงรองภาชนะชนิดเหล็กหล่อ
  ระบบจุดติด: ไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่

  17,590 ฿ 8,990 ฿