• EVE เตาตั้งสแตนเลส HP30-1IR/MSE

  เตาตั้งสแตนเลส 1 หัวแก๊ส ชนิดหัวเตา: อินฟราเรด ชนิดท่อส่งแก๊ส: อีนาเมล
  ปรับระดับไฟ: วงใน-วงนอก ได้

 • EVE เตาตั้งสแตนเลส HP30-1TB/MSE

  “เตาตั้งสแตนเลส 1 หัวแก๊ส
  ฝาท๊อป: สแตนเลส สตีล
  ชนิดท่อส่งแก๊ส: สแตนเลสสตีล
  ชนิดหัวเตา: ทองเหลือง หัวแก๊สเปลวไฟ 3 ชั้น
  ปรับระดับไฟ: วงใน-วงนอก ได้”

 • EVE เตาตั้งสแตนเลส HP70-1IR1TB/MSE

  “เตาตั้งสแตนเลส 2 หัวแก๊ส ชนิดหัวเตา: เตาซ้ายหัวเตา อินฟราเรด, เตาขวาหัวเตา
  ทองเหลือง หัวแก๊สเปลวไฟ 3 ชั้น
  ปรับระดับไฟ: วงใน-วงนอก ได้”

 • EVE เตาตั้งสแตนเลส HP70-2TB/MSE

  “เตาตั้งสแตนเลส 2 หัวแก๊ส ชนิดหัวเตา: ทองเหลือง หัวแก๊สเปลวไฟ 3 ชั้น
  ปรับระดับไฟ: วงใน-วงนอก ได้”

 • HB30-1DVC1VC/TC

  “เตาไฟฟ้าเซรามิค
  กำลังไฟฟ้ารวม: 3,000 วัตต์
  หัวเตาบน: ø 140 มม. x 1,200 วัตต์
  หัวเตาล่าง: Dual zone ø 120-180 มม. x 700-1,800 วัตต์
  ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
  ระบบควบคุมชนิดสัมผัส
  ตั้งเวลาแยกหัวอิสระ 0-99 นาที
  ไฟแสดงสถานะความร้อนคงเหลือบนหัวเตา
  ระบบปิดเครื่องอัติโนมัติเมื่อความร้อนตัวเครื่องเกินกำหนด
  ระบบล็อคปุ่มสัมผัสป้องการสัมผัสโดน โดยไม่ตั้งใจ”

 • HB30-1VCGR/MS

  เตาแก๊สชนิดติดตั้งฝังบนเคาน์เตอร์
  ขนาด: 288x 510 มม.
  ปรับระดับความร้อนได้สูงสุด 11 ระดับ
  กำลังไฟรวม 1,500 วัตต์
  ระบบจุดติด: ไฟฟ้า

 • HB30-1WK/BG

  เตาแก๊สชนิดติดตั้งฝังบนเคาน์เตอร์
  ขนาดสินค้า: 300x 510 มม.
  กำลังไฟรวม 5,000 วัตต์
  ตะแกรงรองภาชนะชนิดเหล็กหล่อ
  ระบบจุดติด: ไฟฟ้า

 • HB30-2EP/MS

  เตาไฟฟ้าชนิด Rapid Hot Plate
  พื้นผิวสแตนเลสสตีล
  กำลังไฟฟ้ารวม: 3,500 วัตต์
  หัวเตาบน: ø 185 มม. x 2,000 วัตต์
  หัวเตาล่าง: ø 145 มม. x 1,500 วัตต์
  ปุ่มบิดปรับระดับความร้อน 6 ระดับ
  ป้องกันการสัมผัสด้วยไฟแสดงสถานะความร้อนคงเหลือบนหัวเตา
  ระบบปิดเครื่องอัติโนมัติเมื่อความร้อนตัวเครื่องเกินกำหนด

 • HB30-2INDFZ/TC

  “เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
  ระบบหัวเตา Freezone สามารถวางภาชนะได้อย่างอิสระ
  กำลังไฟฟ้ารวม: 3,500 วัตต์
  หัวเตาบน: 1,750 วัตต์
  หัวเตาล่าง: 1,750 วัตต์
  ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
  ระบบควบคุมชนิดสัมผัส
  ตั้งเวลาปิด 0-99 นาที
  ไฟแสดงสถานะความร้อนคงเหลือบนหัวเตา
  ระบบปิดเครื่องอัติโนมัติเมื่อความร้อนตัวเครื่องเกินกำหนด
  ระบบล็อคปุ่มสัมผัสป้องการสัมผัสโดน โดยไม่ตั้งใจ
  ระบบตรวจจับภาชนะอัติโนมัติ”

 • HB30-2VC/TC

  “เตาไฟฟ้าเซรามิค
  กำลังไฟฟ้ารวม: 3,000 วัตต์
  หัวเตาบน: Ø 180 มม. x 1,800 วัตต์
  หัวเตาล่าง:Ø 120 มม. x 1,200 วัตต์
  ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
  ระบบควบคุมชนิดสัมผัส
  ตั้งเวลาแยกหัวอิสระ 0-99 นาที
  ไฟแสดงสถานะความร้อนคงเหลือบนหัวเตา
  ระบบปิดเครื่องอัติโนมัติเมื่อความร้อนตัวเครื่องเกินกำหนด
  ระบบล็อคปุ่มสัมผัสป้องการสัมผัสโดน โดยไม่ตั้งใจ”

 • HB60-2VC1TVC/TC

  “เตาไฟฟ้าเซรามิค
  กำลังไฟฟ้ารวม: 5,700 วัตต์
  หัวเตาบน-ซ้าย: ø 165 มม. x 1,200 วัตต์
  หัวเตาล่าง-ซ้าย: ø 200 มม. x 1,800 วัตต์
  หัวเตาขวา: ø 295/225/150 มม. x
  2700/1950/1050 วัตต์
  ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
  ระบบควบคุมชนิดสัมผัส
  ตั้งเวลาแยกหัวอิสระ 0-99 นาที
  ไฟแสดงสถานะความร้อนคงเหลือบนหัวเตา
  ระบบปิดเครื่องอัติโนมัติเมื่อความร้อนตัวเครื่องเกินกำหนด
  ระบบล็อคปุ่มสัมผัสป้องการสัมผัสโดน โดยไม่ตั้งใจ”

 • HB60-3G1WK/BG

  เตาแก๊สชนิดติดตั้งฝังบนเคาน์เตอร์
  ขนาดสินค้า: 500 x 580 มม.
  กำลังไฟรวม 9,500 วัตต์
  ตะแกรงรองภาชนะชนิดเหล็กหล่อ
  ระบบจุดติด: ไฟฟ้า