เตาแก็ส (Gas hob)

 • HB30-1WK/BG

  เตาแก๊สชนิดติดตั้งฝังบนเคาน์เตอร์
  ขนาดสินค้า: 300x 510 มม.
  กำลังไฟรวม 5,000 วัตต์
  ตะแกรงรองภาชนะชนิดเหล็กหล่อ
  ระบบจุดติด: ไฟฟ้า

  9,690 ฿ 5,590 ฿
 • HB60-4BBL/BG

  เตาแก๊สฐานกระจกนิรภัยสีดำ ขนาด 60 ซม.
  กำลังไฟรวม: 12,500 วัตต์
  หัวเตาบนซ้าย: 2,000 วัตต์
  หัวเตาบนขวา: 3,000 วัตต์
  เตาล่างซ้าย: 6,000 วัตต์
  เตาล่างขวา: 1,500 วัตต์
  ตะแกรงรองภาชนะชนิดเหล็กหล่อ
  ระบบจุดติดด้วยแบตเตอรี่

  25,990 ฿ 14,990 ฿
 • HB70-2HWK/BLACK CRYSTAL

  เตาแก๊สชนิดติดตั้งฝังบนเคาน์เตอร์
  ขนาด: 745 x 445 มม.
  กำลังไฟรวม 10,000 วัตต์
  ตะแกรงรองภาชนะชนิดเหล็กหล่อ
  ระบบจุดติด: ไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่

  15,590 ฿ 7,590 ฿
 • HB70-2TRHWK/BLACK CRYSTAL

  เตาแก๊สชนิดติดตั้งฝังบนเคาน์เตอร์
  ขนาด: 746 x 446 มม.
  กำลังไฟรวม 11,500 วัตต์
  ตะแกรงรองภาชนะชนิดเหล็กหล่อ
  ระบบจุดติด: ไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่

  17,590 ฿ 8,990 ฿
 • HB70-2WK/MSE

  เตาแก๊สชนิดติดตั้งฝังบนเคาน์เตอร์
  ขนาดสินค้า: 750 x 450 มม.
  กำลังไฟรวม 9,000 วัตต์
  ตะแกรงรองภาชนะชนิดเหล็กหล่อ
  ระบบจุดติด: ไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่

  10,390 ฿ 6,590 ฿
 • HB75-2SSR/BG

  เตาแก๊สฐานกระจกนิรภัยสีดำ ขนาด 75 ซม.
  กำลังไฟรวม: 10,000 วัตต์
  กำลังไฟหัวเตาซ้าย – ขวา: 2 x 5,000 วัตต์
  ตะแกรงรองภาชนะชนิดเหล็กหล่อ
  ระบบจุดติดด้วยแบตเตอรี่

  10,990 ฿ 5,990 ฿
 • HB76-2TRDFD/MSI

  เตาแก๊สชนิดติดตั้งฝังบนเคาน์เตอร์
  ขนาด: 760 x 450 มม.
  กำลังไฟรวม 10,000 วัตต์
  ตะแกรงรองภาชนะชนิดเหล็กหล่อ
  ระบบจุดติด: ไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่

  19,990 ฿ 10,990 ฿
 • HB78-2AMB/BG

  เตาแก๊สชนิดติดตั้งฝังบนเคาน์เตอร์
  ขนาดสินค้า: 780 x 450 มม.
  กำลังไฟรวม 10,000 วัตต์
  ตะแกรงรองภาชนะชนิดเหล็กหล่อ
  ระบบจุดติด: ไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่

  17,990 ฿ 9,990 ฿
 • HB78-2BBL/BG

  เตาแก๊สฐานกระจกนิรภัยสีดำ ขนาด 78 ซม.
  กำลังไฟรวม: 12,000 วัตต์
  กำลังไฟหัวเตาซ้าย – ขวา: 2 x 6,000 วัตต์
  ตะแกรงรองภาชนะชนิดเหล็กหล่อ
  ระบบจุดติดด้วยแบตเตอรี่

  24,990 ฿ 13,990 ฿
 • HB78-2BSQ/BG

  เตาแก๊สฐานกระจกนิรภัยสีดำ ขนาด 78 ซม.
  กำลังไฟรวม: 11,500 วัตต์
  กำลังไฟหัวเตาซ้าย – ขวา: 2 x 5,750 วัตต์
  ตะแกรงรองภาชนะชนิดเหล็กหล่อ
  ระบบจุดติดด้วยแบตเตอรี่

  15,990 ฿ 8,990 ฿
 • HB78-3AMB/BG

  เตาแก๊สฐานกระจกนิรภัยสีดำ ขนาด 78 ซม.
  กำลังไฟรวม: 11,750 วัตต์
  กำลังไฟหัวเตาซ้าย – ขวา: 2 x 5,000 วัตต์
  หัวเตากลาง: 1 ,750 วัตต์
  ตะแกรงรองภาชนะชนิดเหล็กหล่อ
  ระบบจุดติดด้วยแบตเตอรี่
  แถมฟรี 1 x Cast iron wok support

  19,990 ฿ 10,990 ฿
 • HB78-3BBL/BG

  เตาแก๊สฐานกระจกนิรภัยสีดำ ขนาด 78 ซม.
  กำลังไฟรวม: 14,000 วัตต์
  กำลังไฟหัวเตาซ้าย – ขวา: 2 x 6,000 วัตต์
  หัวเตากลาง: 2,000 วัตต์
  ตะแกรงรองภาชนะชนิดเหล็กหล่อ
  ระบบจุดติดด้วยแบตเตอรี่

  25,990 ฿ 14,990 ฿