Microwave

 • VESTA

  เตาไมโครเวฟชนิดฝังในเฟอร์นิเจอร์
  ความจุ 25 ลิตร
  ความร้อนสูงสุดในการอบ 900 วัตต์
  ความร้อนสูงสุดในการย่าง 1,000 วัตต์
  10 โปรแกรมอัตโนมัติ
  5 ระดับความร้อน
  ระบบควบคุมชนิดสัมผัส
  ระบบเปิดประตูอัติโนมัติ