• ALTON 1000/500

  ขนาดสินค้า: 1000 x 500 x 800 มม.
  ขนาดหลุม: 530 x 390 มม.
  ความลึก: 240 มม.
  ขนาดสะดืออ่าง: 3.5″
  แถมฟรี: ก๊อกน้ำ Othello, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

 • ALTON 1200/500

  ขนาดสินค้า: 1200 x 500 x 800 มม.
  ขนาดหลุม: 340 x 400 มม.
  ความลึก: 190 มม.
  ขนาดสะดืออ่าง: 3.5″
  แถมฟรี: ก๊อกน้ำ Othello, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

 • ATHENS 1000/500

  ขนาดสินค้า: 1000 x 500 x 800 มม.
  ขนาดหลุม: 438 x 400 มม.
  ความลึก: 220 มม.
  ขนาดสะดืออ่าง: 3.5″
  แถมฟรี: ก๊อกน้ำ Othello, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

 • ATLANTIS 800/500

  ขนาดสินค้า: 800 x 500 มม.
  ขนาดหลุม: 722 x 422 มม.
  ความลึก: 235 มม.
  ขนาดสะดืออ่าง: 5.5″
  แถมฟรี: ก๊อกน้ำเย็นรุ่น Curve,ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น,สะดือตะกร้า,เขียงไม้,ตะกร้าสแตนเลส,ขวดกดสบู่

 • AUSTIN 1000/500

  ขนาดสินค้า:1000 x 500 มม.
  ขนาดหลุม: 390 x 530 มม.
  ความลึก: 240 มม.
  ขนาดสะดืออ่าง: 3.5″ / 110 มม.
  แถมฟรี: ก๊อกน้ำเย็นรุ่น Othello,ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

 • AUSTIN 1200/500

  ขนาดสินค้า:1200 x 500 มม.
  ขนาดหลุม: 340 x 400 มม.
  ความลึก: 190 มม.
  ขนาดสะดืออ่าง: 3.5″ / 110 มม.
  แถมฟรี: ก๊อกน้ำเย็นรุ่น Othello,ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น,สะดือตะกร้า

 • CENTURY 780/500

  ขนาดสินค้า: 780 x 500 มม.
  ขนาดหลุม: 710 x 360 มม.
  ความลึก: 210 มม.
  ขนาดสะดืออ่าง: 3.5″
  แถมฟรี: ก๊อกน้ำเย็นรุ่น Curve,ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น,สะดือตะกร้า,เขียงไม้,ตะกร้าสแตนเลส,ที่เก็บมีด

 • CIRCULAR 450

  ขนาดสินค้า:⌀ 450 มม.
  ขนาดหลุม: ⌀ 400 มม.
  ความลึก: 180 มม.
  ขนาดสะดืออ่าง: 3.5″ / 110 มม.
  แถมฟรี: ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

 • CIRCULAR 510

  ขนาดสินค้า:⌀ 510 มม.
  ขนาดหลุม: ⌀ 400 มม.
  ความลึก: 180 มม.
  ขนาดสะดืออ่าง: 3.5″ / 110 มม.
  แถมฟรี: ก๊อกน้ำเย็นรุ่น Curve,ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

 • CORA 1160/520

  ขนาดสินค้า: 1160 x 520 มม.
  ขนาดหลุม: 340 x 400 มม.
  ความลึก: 200 มม.
  ขนาดสะดืออ่าง: 3.5″
  แถมฟรี: ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น 2 ทาง

 • CORA 482/510

  ขนาดสินค้า: 482 x 510 มม.
  ขนาดหลุม: 430 x 458 มม.
  ความลึก: 255 มม.
  ขนาดสะดืออ่าง: 3.5″
  แถมฟรี: ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

 • CORA 560/520

  ขนาดสินค้า: 560 x 520 มม.
  ขนาดหลุม: 500 x 400 มม.
  ความลึก: 200 มม.
  ขนาดสะดืออ่าง: 3.5″
  แถมฟรี: ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น