อ่างล้างจาน (Sink)

 • ALTON 1000/500

  ขนาดสินค้า: 1000 x 500 x 800 มม.
  ขนาดหลุม: 530 x 390 มม.
  ความลึก: 240 มม.
  ขนาดสะดืออ่าง: 3.5″
  แถมฟรี: ก๊อกน้ำ Othello, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

  6,990 ฿ 3,990 ฿
 • ALTON 1200/500

  ขนาดสินค้า: 1200 x 500 x 800 มม.
  ขนาดหลุม: 340 x 400 มม.
  ความลึก: 190 มม.
  ขนาดสะดืออ่าง: 3.5″
  แถมฟรี: ก๊อกน้ำ Othello, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

  7,990 ฿ 4,590 ฿
 • ATHENS 1000/500

  ขนาดสินค้า: 1000 x 500 x 800 มม.
  ขนาดหลุม: 438 x 400 มม.
  ความลึก: 220 มม.
  ขนาดสะดืออ่าง: 3.5″
  แถมฟรี: ก๊อกน้ำ Othello, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

  8,990 ฿ 4,990 ฿
 • ATLANTIS 800/500

  ขนาดสินค้า: 800 x 500 มม.
  ขนาดหลุม: 722 x 422 มม.
  ความลึก: 235 มม.
  ขนาดสะดืออ่าง: 5.5″
  แถมฟรี: ก๊อกน้ำเย็นรุ่น Curve,ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น,สะดือตะกร้า,เขียงไม้,ตะกร้าสแตนเลส,ขวดกดสบู่

  12,090 ฿ 6,990 ฿
 • AUSTIN 1000/500

  ขนาดสินค้า:1000 x 500 มม.
  ขนาดหลุม: 390 x 530 มม.
  ความลึก: 240 มม.
  ขนาดสะดืออ่าง: 3.5″ / 110 มม.
  แถมฟรี: ก๊อกน้ำเย็นรุ่น Othello,ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

  5,290 ฿ 2,990 ฿
 • AUSTIN 1200/500

  ขนาดสินค้า:1200 x 500 มม.
  ขนาดหลุม: 340 x 400 มม.
  ความลึก: 190 มม.
  ขนาดสะดืออ่าง: 3.5″ / 110 มม.
  แถมฟรี: ก๊อกน้ำเย็นรุ่น Othello,ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น,สะดือตะกร้า

  4,490 ฿ 2,790 ฿
 • CENTURY 780/500

  ขนาดสินค้า: 780 x 500 มม.
  ขนาดหลุม: 710 x 360 มม.
  ความลึก: 210 มม.
  ขนาดสะดืออ่าง: 3.5″
  แถมฟรี: ก๊อกน้ำเย็นรุ่น Curve,ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น,สะดือตะกร้า,เขียงไม้,ตะกร้าสแตนเลส,ที่เก็บมีด

  15,990 ฿ 8,990 ฿
 • CIRCULAR 450

  ขนาดสินค้า:⌀ 450 มม.
  ขนาดหลุม: ⌀ 400 มม.
  ความลึก: 180 มม.
  ขนาดสะดืออ่าง: 3.5″ / 110 มม.
  แถมฟรี: ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

  4,190 ฿ 2,390 ฿
 • CIRCULAR 510

  ขนาดสินค้า:⌀ 510 มม.
  ขนาดหลุม: ⌀ 400 มม.
  ความลึก: 180 มม.
  ขนาดสะดืออ่าง: 3.5″ / 110 มม.
  แถมฟรี: ก๊อกน้ำเย็นรุ่น Curve,ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

  5,590 ฿ 3,190 ฿
 • CORA 482/510

  ขนาดสินค้า: 482 x 510 มม.
  ขนาดหลุม: 430 x 458 มม.
  ความลึก: 255 มม.
  ขนาดสะดืออ่าง: 3.5″
  แถมฟรี: ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

  20,590 ฿ 11,900 ฿
 • CORA 812/482

  ขนาดสินค้า: 812 x 482 มม.
  ขนาดหลุม: 760 x 430 มม.
  ความลึก: 255 มม.
  ขนาดสะดืออ่าง: 3.5″
  แถมฟรี: ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

  27,590 ฿ 15,900 ฿
 • CORA 814/480

  ขนาดสินค้า: 814 x 480 มม.
  ขนาดหลุม: 368 x 428 มม.
  ความลึก: 255 มม.
  ขนาดสะดืออ่าง: 3.5″
  แถมฟรี: ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น 2 ทาง

  36,190 ฿ 20,900 ฿