อ่างล้างจาน (Sink)

 • อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล รุ่น ATHENS 1000/500

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีลชนิดมีขาตั้ง 2 หลุม ไม่มีที่พัก
  ขนาดอ่างล้างจาน: 1000 x 500 x 800 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 438 x 400 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 220 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้วชนิดตะกร้า, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น, ก๊อกน้ำเย็น

  8,990 ฿ 4,990 ฿
 • อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล รุ่น ATLANTIS 800/500

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 1 หลุมไม่มีทีพักจาน
  ขนาดอ่างล้างจาน: 800 x 500 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 722 x 422 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 235 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 5.5 นิ้วชนิดตะกร้า,ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น, ก๊อกน้ำเย็น, ขวดกดน้ำยาล้างจาน, เขียงไม้, ตะกร้าคว่ำจาน

  12,090 ฿ 6,990 ฿
 • อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล รุ่น AUSTIN 1000/500

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 1 หลุม 1 ที่พักจาน
  ขนาดอ่างล้างจาน: 1000 x 500 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 530 x 390 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 240 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้วชนิดตะกร้า, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น, ก๊อกน้ำเย็น

  5,290 ฿ 2,990 ฿
 • อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล รุ่น AUSTIN 1200/500

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 2 หลุม 1 ที่พักจาน
  ขนาดอ่างล้างจาน: 1200 x 500 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 340 x 400 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 165 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้วชนิดตะกร้า, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น, ก๊อกน้ำเย็น

  4,490 ฿ 2,790 ฿
 • อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล รุ่น CENTURY 780/500

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 1 หลุมไม่มีทีพักจาน
  ขนาดอ่างล้างจาน: 780 x 500 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 710 x 360 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 210 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้วชนิดตะกร้า, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น,
  ก๊อกน้ำเย็น, ขวดกดน้ำยาล้างจาน, ช่องเสียบมีด, เขียงไม้, ตะกร้าคว่ำจาน

  15,990 ฿ 8,990 ฿
 • อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล รุ่น CIRCULAR 450

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 1 หลุม ชนิดติดตั้งใต้เคาน์เตอร์
  ขนาดอ่างล้างจาน: Ø 450 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: Ø 400 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 180 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้ว, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

  4,190 ฿ 2,390 ฿
 • อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล รุ่น CIRCULAR 510

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 1 หลุม ไม่มีที่พักจาน
  ขนาดอ่างล้างจาน: Ø 510 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: Ø 400 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 180 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้ว, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น, ก๊อกน้ำเย็น

  5,590 ฿ 3,190 ฿
 • อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล รุ่น CORA 482/510

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 1 หลุม ชนิดติดตั้งใต้เคาน์เตอร์
  ขนาดอ่างล้างจาน: 482 x 510 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 430 x 458 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 255 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้ว, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

  20,590 ฿ 11,900 ฿
 • อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล รุ่น CORA 812/482

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 1 หลุม ชนิดติดตั้งใต้เคาน์เตอร์
  ขนาดอ่างล้างจาน: 812 x 482 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 760 x 430 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 255 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้ว, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

  27,590 ฿ 15,900 ฿
 • อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล รุ่น CORA 814/480

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 2 หลุม ชนิดติดตั้งใต้เคาน์เตอร์
  ขนาดอ่างล้างจาน: 814 x 480 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 368 x 428 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 255 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้ว, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

  36,190 ฿ 20,900 ฿
 • อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล รุ่น CUBIC 500/430U

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 1 หลุม ชนิดติดตั้งใต้เคาน์เตอร์
  ขนาดอ่างล้างจาน: 500 x 430 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 500 x 402 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 180 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้ว, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

  6,290 ฿ 3,590 ฿
 • อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล รุ่น DELTA 1200/500

  ขนาดสินค้า: 1200 x 500 มม.
  ขนาดหลุม: 340 x 400 มม.
  ความลึก: 200 มม.
  ขนาดสะดืออ่าง: Square Waste 3.5″
  แถมฟรี: ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

  22,390 ฿ 12,900 ฿