ประเภทแกรนิต (Granite sink)

 • PACO 790/480 (BLACK)

  อ่างล้างจานแกรนิตสังเคราะห์ 1 หลุม ไม่มีที่พักจาน
  ขนาดอ่างล้างจาน: 786 x 489 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 717 x 369 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 188 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้ว, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

  32,790 ฿ 18,900 ฿
 • PACO 790/480 (GREY)

  อ่างล้างจานแกรนิตสังเคราะห์ 1 หลุม ไม่มีที่พักจาน
  ขนาดอ่างล้างจาน: 786 x 489 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 717 x 369 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 188 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้ว, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

  32,790 ฿ 18,900 ฿
 • PATIA 570/500 (BLACK)

  อ่างล้างจานแกรนิตสังเคราะห์ 1 หลุม ไม่มีที่พักจาน
  ขนาดอ่างล้างจาน: 569 x 498 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 505 x 383 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 205 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้ว, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

  27,590 ฿ 15,900 ฿
 • PATIA 570/500 (GREY)

  อ่างล้างจานแกรนิตสังเคราะห์ 1 หลุม ไม่มีที่พักจาน
  ขนาดอ่างล้างจาน: 569 x 498 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 505 x 383 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 205 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้ว, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

  27,590 ฿ 15,900 ฿
 • PHI 900/480 (BLACK)

  อ่างล้างจานแกรนิตสังเคราะห์ 2 หลุม ไม่มีที่พักจาน
  ขนาดอ่างล้างจาน: 900 x 480 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: หลุมใหญ่ 420 x 415 มม. หลุมเล็ก 370 x 415 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 210 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้ว, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

  30,990 ฿ 17,900 ฿
 • PHI 900/480 (GREY)

  อ่างล้างจานแกรนิตสังเคราะห์ 2 หลุม ไม่มีที่พักจาน
  ขนาดอ่างล้างจาน: 900 x 480 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: หลุมใหญ่ 420 x 415 มม. หลุมเล็ก 370 x 415 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 210 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้ว, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

  30,990 ฿ 17,900 ฿
 • PRIME 1160/500 (BLACK)

  อ่างล้างจานแกรนิตสังเคราะห์ 2 หลุม 1 ที่พักจาน
  ขนาดอ่างล้างจาน: 1156 x 496 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: หลุมใหญ่ 394 x 423 มม. หลุมเล็ก 290 x 423
  ความลึกหลุมล้างจาน: 185 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้ว, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

  34,490 ฿ 19,900 ฿
 • PRIME 1160/500 (GREY)

  อ่างล้างจานแกรนิตสังเคราะห์ 2 หลุม 1 ที่พักจาน
  ขนาดอ่างล้างจาน: 1156 x 496 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: หลุมใหญ่ 394 x 423 มม. หลุมเล็ก 290 x 423
  ความลึกหลุมล้างจาน: 185 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้ว, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

  34,490 ฿ 19,900 ฿
 • PRIME 860/500 (BLACK)

  อ่างล้างจานแกรนิตสังเคราะห์ 1 หลุม 1 ที่พักจาน
  ขนาดอ่างล้างจาน: 856 x 496 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 430 x 426 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 183 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้ว, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

   

  27,590 ฿ 15,900 ฿
 • PRIME 860/500 (GREY)

  อ่างล้างจานแกรนิตสังเคราะห์ 1 หลุม 1 ที่พักจาน
  ขนาดอ่างล้างจาน: 856 x 496 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 430 x 426 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 183 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้ว, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

   

  27,590 ฿ 15,900 ฿