แบบติดตั้งบนเคาเตอร์ (Top-mount Sink)

 • ATLANTIS 800/500

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 1 หลุมไม่มีทีพักจาน
  ขนาดอ่างล้างจาน: 800 x 500 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 722 x 422 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 235 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 5.5 นิ้วชนิดตะกร้า,ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น, ก๊อกน้ำเย็น, ขวดกดน้ำยาล้างจาน, เขียงไม้, ตะกร้าคว่ำจาน

  12,090 ฿ 6,990 ฿
 • AUSTIN 1000/500

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 1 หลุม 1 ที่พักจาน
  ขนาดอ่างล้างจาน: 1000 x 500 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 530 x 390 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 240 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้วชนิดตะกร้า, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น, ก๊อกน้ำเย็น

  5,290 ฿ 2,990 ฿
 • AUSTIN 1200/500

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 2 หลุม 1 ที่พักจาน
  ขนาดอ่างล้างจาน: 1200 x 500 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 340 x 400 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 165 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้วชนิดตะกร้า, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น, ก๊อกน้ำเย็น

  4,490 ฿ 2,790 ฿
 • CENTURY 780/500

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 1 หลุมไม่มีทีพักจาน
  ขนาดอ่างล้างจาน: 780 x 500 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 710 x 360 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 210 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้วชนิดตะกร้า, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น,
  ก๊อกน้ำเย็น, ขวดกดน้ำยาล้างจาน, ช่องเสียบมีด, เขียงไม้, ตะกร้าคว่ำจาน

  15,990 ฿ 8,990 ฿
 • CIRCULAR 510

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 1 หลุม ไม่มีที่พักจาน
  ขนาดอ่างล้างจาน: Ø 510 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: Ø 400 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 180 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้ว, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น, ก๊อกน้ำเย็น

  5,590 ฿ 3,190 ฿
 • DELTA 1200/500

  ขนาดสินค้า: 1200 x 500 มม.
  ขนาดหลุม: 340 x 400 มม.
  ความลึก: 200 มม.
  ขนาดสะดืออ่าง: Square Waste 3.5″
  แถมฟรี: ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

  22,390 ฿ 12,900 ฿
 • DELTA 860/500

  ขนาดสินค้า: 860 x 500 มม.
  ขนาดหลุม: 400 x 400 มม.
  ความลึก: 215 มม.
  ขนาดสะดืออ่าง: Square Waste 3.5″
  แถมฟรี: ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

  14,890 ฿ 8,590 ฿
 • DELUXE 1000/500

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 1 หลุม 1 ที่พักจาน
  ขนาดอ่างล้างจาน: 1000 x 500 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 470 x 400 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 190 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้ว,ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น, ก๊อกน้ำเย็น

  5,590 ฿ 3,190 ฿
 • DELUXE 1200/500

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 2 หลุม 1 ที่พักจาน
  ขนาดอ่างล้างจาน: 1200 x 500 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 370 x 410 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 180 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้ว,ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น, ก๊อกน้ำเย็น

  7,490 ฿ 4,290 ฿
 • DELUXE 500/500

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 1 หลุม ไม่มีที่พักจาน
  ขนาดอ่างล้างจาน: 500 x 500 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 395 x 340 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 170 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้ว,ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น, ก๊อกน้ำเย็น

  3,890 ฿ 2,250 ฿
 • DELUXE 762/457

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 1 หลุม 1 ที่พักจาน
  ขนาดอ่างล้างจาน: 762 x 457 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 400 x 340 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 160 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้ว,ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น, ก๊อกน้ำเย็น

  3,690 ฿ 2,090 ฿
 • DELUXE 800/500

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 2 หลุม ไม่มีที่พักจาน
  ขนาดอ่างล้างจาน: 800 x 500 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 345 x 400 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 180 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้ว,ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น, ก๊อกน้ำเย็น

  6,790 ฿ 3,890 ฿