แบบติดตั้งบนเคาเตอร์ (Top-mount Sink)

 • DELUXE 820/470

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 1 หลุม 1 ที่พักจาน
  ขนาดอ่างล้างจาน: 820 x 470 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 415 x 390 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 190 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้ว,ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น, ก๊อกน้ำเย็น

  4,890 ฿ 2,790 ฿
 • DEO 500/470

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 1 หลุม ไม่มีที่พักจาน
  ขนาดอ่างล้างจาน: 500 x 470 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 400 x 400 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 190 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้ว, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น, ก๊อกน้ำเย็น

  2,690 ฿ 1,490 ฿
 • GALAN 850/460

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 2 หลุมไม่มีทีพักจาน
  ขนาดอ่างล้างจาน: 850 x 460 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: หลุมใหญ่ 433 x 383 มม. หลุมเล็ก 310 x 320 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 230 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้วชนิดตะกร้า, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น,
  ก๊อกน้ำเย็น, ขวดกดน้ำยาล้างจาน, เขียงไม้, ตะกร้าคว่ำจาน

  13,890 ฿ 7,990 ฿
 • IMPERIAL 1200/500

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 2 หลุม 1 ที่พักจาน
  ขนาดอ่างล้างจาน: 1200 x 500 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 360 x 400 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 210 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้ว,ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น, ก๊อกน้ำเย็น

  9,590 ฿ 5,490 ฿
 • IMPERIAL 860/500

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 1 หลุม 1 ที่พักจาน
  ขนาดอ่างล้างจาน: 860 x 500 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 415 x 395 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 200 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้ว,ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น, ก๊อกน้ำเย็น

  7,090 ฿ 4,090 ฿
 • MAISON 1000/500

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 1 หลุม 1 ที่พักจาน
  ขนาดอ่างล้างจาน: 1000 x 500 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 470 X 400 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 160 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้ว,ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น, ก๊อกน้ำเย็น

  3,490 ฿ 1,990 ฿
 • MAISON 1200/500

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 2 หลุม 1 ที่พักจาน
  ขนาดอ่างล้างจาน: 1200 x 500 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 370 x 410 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 150 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้ว,ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น, ก๊อกน้ำเย็น

  5,190 ฿ 2,990 ฿
 • MEGAN 1000/500

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 1 หลุม 1 ที่พักจาน
  ขนาดอ่างล้างจาน: 1000 x 500 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 450 x 400 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 220 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้วชนิดตะกร้า,ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น, ก๊อกน้ำเย็น

  4,490 ฿ 2,590 ฿
 • MEGAN 1200/500

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 2 หลุม 1 ที่พักจาน
  ขนาดอ่างล้างจาน: 1200 x 500 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 350 x 400 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 220 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้วชนิดตะกร้า,ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น, ก๊อกน้ำเย็น

  6,290 ฿ 3,590 ฿
 • MEGAN 720/450

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 1 หลุม 1 ที่พักจาน
  ขนาดอ่างล้างจาน: 720 x 450 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 410 x 360 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 230 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้วชนิดตะกร้า,ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น, ก๊อกน้ำเย็น

  3,490 ฿ 1,990 ฿
 • MEGAN 800/500

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 1 หลุม 1 ที่พักจาน
  ขนาดอ่างล้างจาน: 800 x 500 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 365 x 410 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 230 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้วชนิดตะกร้า,ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น, ก๊อกน้ำเย็น

  3,790 ฿ 2,190 ฿
 • MIRA 1000/510 LH

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 1 หลุม 1 ที่พักจาน
  ขอบสแตนเลสหนา 4 มม.
  ขนาดอ่างล้างจาน: 1000 x 510 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 550 x 400 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 218 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้วชนิดตะกร้า, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

  17,590 ฿ 9,990 ฿