แบบติดตั้งบนเคาเตอร์ (Top-mount Sink)

 • MIRA 860/510 LH+ACC

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 1 หลุม 1 ที่พักจาน รวมอุปกรณ์เสริม เขียง ตะกร้า ที่กดสบู่
  ขอบสแตนเลสหนา 4 มม.
  ขนาดอ่างล้างจาน: 860 x 510 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 450 x 400 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 218 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้วชนิดตะกร้า, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

  18,990 ฿ 10,990 ฿
 • MIRA 860/510 RH

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 1 หลุม 1 ที่พักจาน
  ขอบสแตนเลสหนา 4 มม.
  ขนาดอ่างล้างจาน: 860 x 510 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 450 x 400 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 218 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้วชนิดตะกร้า, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

  15,990 ฿ 8,990 ฿
 • MIRA 860/510 RH+ACC

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 1 หลุม 1 ที่พักจาน รวมอุปกรณ์เสริม เขียง ตะกร้า ที่กดสบู่
  ขอบสแตนเลสหนา 4 มม.
  ขนาดอ่างล้างจาน: 860 x 510 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 450 x 400 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 218 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้วชนิดตะกร้า, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

  18,990 ฿ 10,990 ฿
 • MIRA 885/510

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 2 หลุม ไม่มีที่พักจาน
  ขอบสแตนเลสหนา 4 มม.
  ขนาดอ่างล้างจาน: 885 x 510 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 405 x 400 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 218 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้วชนิดตะกร้า, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

  20,990 ฿ 11,990 ฿
 • MIRA 885/510+ACC

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 2 หลุม ไม่มีที่พักจาน รวมอุปกรณ์เสริม เขียง ตะกร้า ที่กดสบู่
  ขอบสแตนเลสหนา 4 มม.
  ขนาดอ่างล้างจาน: 885 x 510 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 405 x 400 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 218 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้วชนิดตะกร้า, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

  22,590 ฿ 11,990 ฿
 • OPTIMAS 750/450

  ขนาดสินค้า: 750 x 450 มม.
  ขนาดหลุม: 670 x 375 มม.
  ความลึก: 220 มม.
  ขนาดสะดืออ่าง: 5.5″ / 140 มม.
  แถมฟรี: ก๊อกน้ำเย็นรุ่น Curve,ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น,สะดือตะกร้า,เขียงไม้,ตะกร้าสแตนเลส,ขวดกดสบู่

  10,390 ฿ 5,990 ฿
 • ROMO 1000/500

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 2 หลุม ไม่มีที่พักจาน
  ขนาดอ่างล้างจาน: 1000 x 500 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 450 x 400 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 230 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้วชนิดตะกร้า, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น, ก๊อกน้ำเย็น

  8,990 ฿ 4,990 ฿
 • TITAN 1000/520

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 2 หลุมไม่มีทีพักจาน
  เคลือบผิวด้วยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ป้องกันรอยขีดข่วน รอยคราบน้ำ
  ขอบสแตนเลสหนา 4 มม.
  ขนาดอ่างล้างจาน: 1000 x 520 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 465 x 405 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 218 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้ว, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

  24,990 ฿ 13,990 ฿
 • TITAN 1000/520+ACC

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 2 หลุมไม่มีทีพักจาน รวมอุปกรณ์เสริม เขียง ตะกร้า ที่กดสบู่
  เคลือบผิวด้วยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ป้องกันรอยขีดข่วน รอยคราบน้ำ
  ขอบสแตนเลสหนา 4 มม.
  ขนาดอ่างล้างจาน: 1000 x 520 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 465 x 405 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 218 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้ว, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

  27,990 ฿ 15,990 ฿
 • TITAN 560/520

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 1 หลุมไม่มีทีพักจาน
  เคลือบผิวด้วยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ป้องกันรอยขีดข่วน รอยคราบน้ำ
  ขอบสแตนเลสหนา 4 มม.
  ขนาดอ่างล้างจาน: 560 x 520 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 510 x 405 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 218 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้ว, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

  13,990 ฿ 7,990 ฿
 • TITAN 560/520+ACC

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 1 หลุมไม่มีทีพักจาน รวมอุปกรณ์เสริม เขียง ตะกร้า ที่กดสบู่
  เคลือบผิวด้วยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ป้องกันรอยขีดข่วน รอยคราบน้ำ
  ขอบสแตนเลสหนา 4 มม.
  ขนาดอ่างล้างจาน: 560 x 520 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 510 x 405 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 218 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้ว, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

  17,990 ฿ 9,990 ฿
 • TITAN 810/520

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 1 หลุมไม่มีทีพักจาน
  เคลือบผิวด้วยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ป้องกันรอยขีดข่วน รอยคราบน้ำ
  ขอบสแตนเลสหนา 4 มม.
  ขนาดอ่างล้างจาน: 810 x 520 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 760 x 405 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 218 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้ว, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

  17,290 ฿ 10,990 ฿