แบบติดตั้งใต้เคาเตอร์ (Under-mount Sink)

 • CIRCULAR 450

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 1 หลุม ชนิดติดตั้งใต้เคาน์เตอร์
  ขนาดอ่างล้างจาน: Ø 450 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: Ø 400 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 180 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้ว, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

  4,190 ฿ 2,390 ฿
 • CORA 482/510

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 1 หลุม ชนิดติดตั้งใต้เคาน์เตอร์
  ขนาดอ่างล้างจาน: 482 x 510 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 430 x 458 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 255 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้ว, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

  20,590 ฿ 11,900 ฿
 • CORA 812/482

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 1 หลุม ชนิดติดตั้งใต้เคาน์เตอร์
  ขนาดอ่างล้างจาน: 812 x 482 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 760 x 430 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 255 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้ว, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

  27,590 ฿ 15,900 ฿
 • CORA 814/480

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 2 หลุม ชนิดติดตั้งใต้เคาน์เตอร์
  ขนาดอ่างล้างจาน: 814 x 480 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 368 x 428 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 255 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้ว, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

  36,190 ฿ 20,900 ฿
 • CUBIC 500/430U

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 1 หลุม ชนิดติดตั้งใต้เคาน์เตอร์
  ขนาดอ่างล้างจาน: 500 x 430 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 500 x 402 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 180 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้ว, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

  6,290 ฿ 3,590 ฿
 • UNDERMOUNT 444/444

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 1 หลุม ชนิดติดตั้งใต้เคาน์เตอร์
  ขนาดอ่างล้างจาน: 444 x 444 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 400 x 400 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 200 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้ว, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

  10,390 ฿ 5,990 ฿
 • UNDERMOUNT 544/444

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 1 หลุม ชนิดติดตั้งใต้เคาน์เตอร์
  ขนาดอ่างล้างจาน: 544 x 444 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 500 x 400 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 200 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้ว, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

  12,090 ฿ 6,990 ฿
 • UNDERMOUNT 750/450

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 1 หลุม ชนิดติดตั้งใต้เคาน์เตอร์
  ขนาดอ่างล้างจาน: 750 x 450 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 700 x 400 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 200 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้ว, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

  13,890 ฿ 7,990 ฿
 • UNDERMOUNT 760/445

  อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล 2 หลุม ชนิดติดตั้งใต้เคาน์เตอร์
  ขนาดอ่างล้างจาน: 760 x 444 มม.
  ขนาดหลุมล้างจาน: 340 x 400 มม.
  ความลึกหลุมล้างจาน: 200 มม.
  แถมฟรี: สะดือน้ำล้น 3.5 นิ้ว, ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่น

  17,290 ฿ 9,990 ฿