AZTAC II Black/Grey

12,990 ฿ 6,990 ฿

ก๊อกเดี่ยวผสมร้อน – เย็น

Barcode: 8851737112434/8851737112427 Category:
  • Description
  • ข้อมูลเทคนิค

Description

ก๊อกเดี่ยวผสมร้อน – เย็น ปลายก๊อกน้ำสามารถดึงออกได้
ดีไซน์ใหม่ด้วยลักษณะพื้นผิวสีดำและสีเทาผ่านกระบวน
การผลิตอย่างพิถีพิถัน ให้มีความคงทนสูง

(BLACK) Barcode : 8851737112434
(GREY) Barcode : 8851737112427