CALL NOW : 02-033-5400

เตาแม่เหล็กไฟฟ้าและเตาเซรามิคไฟฟ้า มีลักษณะภายนอกเป็นกระจกสีดำเหมือนกัน แต่มีหลักการทำงานแตกต่างกัน
- เตาแม่เหล็กไฟฟ้า เรียกอีกอย่างว่า เตาอินดักชั่น ใช้หลักการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในการให้ความร้อน เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ภาชนะที่ออกแบบมาเพื่อเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเท่านั้น
- เตาเซรามิคไฟฟ้า ให้ความร้อนผ่านการแผ่ความร้องการขดลวดที่อยู่บริเวณด้านล่าง ผ่านกระจกไปยังภาชนะ ข้อดีคือ รองรับการใช้งานของภาชนะทุกประเภท แต่มีข้อเสียคือ กระจกจะร้อนระหว่างการใช้งาน จึงต้องระวังการสัมผัสโดนในระหว่างการใช้งาน
ภาชนะที่ใช้สำหรับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า จะต้องเป็นภาชนะก้นเรียบสนิทและแม่เหล็กดูดติด หากลูกค้าใช้เตาผิดประเภท ระบบเซ็นเตอร์จะไม่สามารถตรวจจับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากก้นภาชนะได้ ระบบจึงเข้าใจว่าความร้อนยังไม่ถึงค่าที่กำหนดไว้ เครื่องจึงพยายามเพิ่มความร้อนให้มากขึ้น หากใช้ภาชนะที่ผิดประเภทบ่อยครั้ง และจะส่งผลให้แผงวงจรช๊อตและเกิดความเสียหายได้ในที่สุด
เตาไฟฟ้าหัวผสม eve รุ่น HB73-2IND1DVC/TC คือเตาไฟฟ้าที่มีหัวเตาอินดักชั่น 2 หัวเตา และหัวเตาเซรามิคไฟฟ้า 1 หัวเตา ออกแบบมาเพื่อรวมข้อดีของการใช้งานเตาไฟฟ้าทั้ง 2 ชนิดไว้ด้วยกัน
สัญลักษณ์ EUROKERA ที่อยู่บนกระจกในเตาไฟฟ้า eve หมายความว่า กระจกสีดำที่นำมาทำเตาไฟฟ้าของ eve ไม่ว่าจะเป็นเตาเซรามิคไฟฟ้า หรือ เตาแม่เหล็กไฟฟ้า(อินดักชั่น) ได้ผลิตจากกระจกที่นำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศส บริษัท ยูโรเครา ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการผลิตกระจกที่ทนความร้อนและมีคุณภาพสูง เพื่อให้ลูกค้าได้เชื่อมั่นว่า eve ได้คัดสรรสินค้าที่ดีที่สุดมาเพื่อคนรักครัว
สัญลักษณ์ U บนตาแม่เหล็กไฟฟ้า(อินดีกชั่น) หมายความว่าในขณะนั้นเตาแม่เหล็กไฟฟ้าไม่สามารถตรวจพบภาชนะที่เหมาะสมในการให้ความร้อน วิธีการแก้ไขคือ ให้นำภาชนะก้นเรียบที่แม่เหล็กดูดติด(ภาชนะที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเท่านั้น) วางลงบนเตา สัญลักษณ์ U ก็จะหายไป และสามารถใช้งานได้ตามปกติ
สัญลักษณ์ Lo ย่อมาจากคำว่า Lock ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นการทำงานหนึ่งบนเตาไฟฟ้าของ eve มีประโยชน์เพื่อป้องกันการสัมผัสโดนปุ่มควบคุมการใช้งานระหว่างที่ประกอบอาหารโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ แต่หากคุณลูกค้าไปกดโดนปุ่ม Lock ระหว่างการใช้งานก็จะขึ้นสัญลักษณ์ Lo และจะไม่สามารถกดปุ่มใดๆบนเตาได้ วิธีแก้ไขคือ ให้กดปุ่มรูปกุญแจค้างไว้ประมาณ 3-5 วินาที จนมีเสียงดังขึ้น ตัวเครื่องก็จะปลดล๊อคและสามารถใช้งานได้ตามปกติ