CALL NOW : 02-033-5400

อุปกรณ์เสริมภายในครัวเรือน

เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีฟขอแนะนำอุปกรณ์เสริมเพื่อใช้คู่กับซิงค์ล้างจาน เตาแก๊ส และเครื่องดูดควัน อุปกรณ์เสริมบางชนิดได้ถูกจัดเตรียมอยู่ในชุดสินค้ามาตรฐานอยู่แล้วโดยคุณลูกค้าไม่จำเป็นต้องซื้อเพิ่มเติม เช่น ท่อลมอลูมิเนียม เป็นต้น อย่างไรก็ตามโปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย อาทิเช่น ลูกค้าอาจจำเป็นที่ต้องซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มหากมีการเดินระบบที่ยาวมากกว่าปกติ 

 

อุปกรณ์เสริม eve แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามสินค้าเหมาะกับการนำไปใช้คู่กันได้ ได้แก่
1. อุปกรณ์เสริม สำหรับซิงค์ล้างจาน
2. อุปกรณ์เสริม สำหรับเครื่องดูดควัน
3. อุปกรณ์เสริม สำหรับเตาแก๊ส
เตาแก๊สอีฟทุกรุ่นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครั้วเรือน จำเป็นจะต้องใช้กับหัวปรับแรงดันต่ำเท่านั้น หัวปรับแรงดันต่ำและสายแก๊สพร้อมเข็ดขัดรัดอีฟ ได้รับมาตรฐาน ปลอดภัยต่อการใช้งาน
อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องดูดควัน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งในระบบระบายอากาศ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ง

- หน้ากากกันแมลง ซึ่งจำเป็นจะต้องเลือกให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับท่อระบายกาศ หน้ากากกันแมลง eve มีทั้งเลือกทั้งแบบพลาสติกและแบบสแตนเลส ทั้งแบบมีบังฝนและไม่มีบังฝน
- ท่อระบายอากาศ เป็นอุปกรณ์ที่ eve ได้จัดเตรียมไว้ให้แล้วในเครื่องดูดควันชนิดติดตั้งบนผนังและชนิดติดตั้งกลางห้องทุกชนิด แต่ลูกค้าอาจจะต้องซื้อเพิ่มหากระบบระบายอากาศที่มีระยะที่ยาวกว่าปกติ โดยท่อระบายอากาศจะมีให้เลือก 2 ชนิด คือ แบบท่อระบายอลูมิเนียมแบบเเข็งและแบบอ่อน ทั้งขนาด 5 นิ้ว และ 6 นิ้ว
อุปกรณ์เสริมสำหรับซิงค์ล้างจาน มีอะไรบ้าง

- สะดืออ่างล้างจาน อุปกรณ์นี้มีแถมให้ในซิงค์ล้างจานทุกรุ่น หากลูกค้าต้องการซื้อใหม่เพื่อทดแทน จำเป็นจะต้องซื้อสะดือขนาดเดิม 100% เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องการรั่วซึม
- ท่อน้ำทิ้ง อุปกรณ์นี้มีแถมให้ในซิงค์ล้างจานทุกรุ่น โดยจะใช้ท่อน้ำทิ้ง 1 ทาง สำหรับซิงค์ล้างที่มี 1 หลุม และใช้ท่อน้ำทิ้ง 2 ทางสำหรับซิงค์ล้างจานที่มี 2 หลุม ท่อน้ำทิ้ง eve มีทั้งแบบท่ออ่อนและท่อแข็ง โดยท่อน้ำทิ้งแบบอ่อนจะมีจุดเด่นในด้านติดตั้งง่าย ในขณะที่ท่อแข็งจะมีจุดเด่นเรื่องความเรียบร้อยหลังการติดตั้งเเล้วเสร็จ
-เขียง ตะกร้าสะเด็ดน้ำ และแผ่นดักสิ่งสกปรก อุปกรณ์เหล่านี้จะใช้บนหลุมอ่างเพื่อช่วยในการเตรียมอาหาร โดยบางรุ่นจะมีอุปกรณ์เสริมแถมไว้ในสินค้าหลัก (โปรดสอบถามรายละเอียด ณ จุดขาย)