CALL NOW : 02-033-5400

  • วาล์วอเนกประสงค์ 1/2

วาล์วอเนกประสงค์ 1/2 ผผผ. (3 ทาง)

8851737113646

อุปกรณ์เสริม (Accessories)

ราคา : 155 259

รายละเอียด

วาล์วอเนกประสงค์ 1/2" ผผผ. (3 ทาง)
ผิวสัมผัสสแตนเลสสตีล
วาล์วเซรามิกหันซ้าย 90 องศา
สต็อปวาล์วหรือวาล์วใต้อ่าง G1/2" (4 หุน)
วาล์วเปิด-ปิดเซรามิค ปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อน

มีสินค้า

คุณลักษณะผลิตภัณฑ์

คำแนะนำในการติดตั้ง
1. ก่อนการติดตั้งก๊อกน้ำ ทางผู้ใช้จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ดังนี้
    1.1 สายน้ำดีชนิดเกลียวด้านในทั้ง 2 ด้าน ขนาด G1/2" (4 หุน) ตามความยาว
ที่เหมาะสมกับ จุดติดตั้ง
    1.2 สต็อปวาล์วหรือวาล์วใต้อ่าง G1/2" (4 หุน)
2. ควรติดตั้งร่วมกับวาล์วน้ำเพื่อยืดอายุการใช้งานรวมไปถึงการปรับแรงดันน้ำ
ให้เหมาะสมและความสะดวกในการซ่อมบำรุง
3. ก่อนการเชื่อมต่อระบบน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ ให้ทำการปล่อยน้ำที่อยู่ในระบบน้ำดีออก 
เพื่อป้องกันการอุตันจากสิ่งสกปรก ที่อยู่ภายในระบบท่อน้ำจากงานก่อสร้าง
4. หากมีความจำเป็นต้องใช้ประแจในการยึดตัวเรือนก๊อกน้ำขณะติดตั้ง ให้หุ้มตัวเรือน
ก๊อกน้ำด้วยผ้าที่มีความหนาเพื่อป้องกันรอยขีดข่วน
5. ควรตรวจสอบให้มีซีลยาง ณ บริวณทุกจุดเชื่อมต่อระหว่างก๊อกน้ำ-สายน้ำดี 
และสายน้ำดี-วาล์วน้ำ อีกทั้งหากเกลียวของก๊อกน้ำไม่พอดีกับสายน้ำดี ให้ใช้เทป
ประปาพันเกลียวอย่างน้อย 2-3 รอบ

การดูแลรักษาพื้นผิวแสตนเลสสตีล
ถึงแม้ว่าแสตนเลสสตีลเป็นโลหะที่ทนต่อการเกิดสนิม แต่หากไม่ได้รับการดูแลรักษา
อย่างถูกต้อง ถูกรอยขีดข่วนบาดลึกถึงชั้นผิวโลหะ หรือสัมผัสถูกสารเคมี
ที่มีค่ากรดด่างเข้มขัน ก็จะสามารถเกิดสนิมได้ โดยรอยเปื้อนชนิดต่างๆจะใช้วิธีการ
ที่แตกต่างกันออกไปดังนี้
1. รอยฉลากและสติ๊กเกอร์ ให้ทำความสะอาดคราบกาวด้วยแอลกอฮอล์ จากนั้นให้เช็ด
ออกด้วยน้ำผสมสบู่ ล้างน้ำสะอาด แล้วจึงเช็ดให้แห้ง
2. รอยน้ำและคราบตะกรัน ให้ใช้ยาสีฟันขัดในบริวณที่มีคราบตะกรัน จากนั้นล้าง
น้ำสะอาดแล้วจึงเช็ดให้แห้ง
3. รอยคราบ (จุด) สนิม ใช้น้ำยาขัดสนิม (คนละชนิดกับน้ำยาเคลือบเงา) 
และผ้าไมโครไฟเบอร์ ขัดสนิมออกจนหมดซึ่งอาจจะต้องใช้แรงกดในการขัด
หลังจากนั้นจึงเช็ดให้สะอาด

ข้อมูลเชิงเทคนิค

สินค้าโปรโมชั่น

แนะนำซื้อร่วมกัน