CALL NOW : 02-033-5400

ก๊อกน้ำ eve แบ่งได้ 4 ประเภท ตามการใช้งาน ได้แก่
1. ก๊อกน้ำเย็น หรือก๊อกน้ำเดี่ยว คือ ก๊อกน้ำที่มีสายน้ำดี 1 เส้น
2. ก๊อกน้ำผสม ร้อน-เย็น คือ ก๊อกน้ำที่มีสายน้ำดี 2 เส้น เพื่อรองรับการใช้งานทั้งน้ำร้อน และน้ำเย็น
3. ก๊อกน้ำผสม ร้อน-เย็น และน้ำดื่มในตัว คือ ก๊อกน้ำที่มีสายน้ำดี 3 เส้น เพื่อรองรับการใช้งานทั้งน้ำร้อน น้ำเย็น และน้ำดื่ม
4. ก๊อกน้ำดื่ม
ก๊อกน้ำผสมร้อน-เย็น สามารถนำไปติดตั้งเพื่อใช้น้ำเย็นเพียงอย่างเดียวได้ โดยการใช้ข้อต่อ 3 ทางร่วมในการติดตั้ง โดยน้ำเย็นจากท่อน้ำดีบริเวณหน้างานจะเข้าสู่บริเวณข้อต่อ และจะถูกส่งออกไปยังสายน้ำทั้ง 2 เส้น เพราะฉะนั้นไม่ว่าลูกค้าจะโยกก้านจับไปทางน้ำร้อนหรือน้ำเย็น ก็จะมีน้ำเย็นไหลออกเพื่อใช้งาน
ก๊อกน้ำผสมร้อน-เย็น และน้ำดื่ม คือก๊อกน้ำที่มีสายน้ำดีจำนวน 3 เส้น และมีก้านโยกจำนวน 2 ก้านโยก เพื่อควบคุมการใช้งาน
- ก้านโยกที่ 1 เพื่อควบคุมการใช้งานของน้ำร้อนและน้ำเย็น
- ก้านโยกที่ 2 เพื่อควบคุมการเปิด-ปิด ของน้ำดื่ม
ซึ่งข้อดีของการใช้ก๊อกน้ำผสมชนิดนี้คือ หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะใช้เครื่องกรองน้ำในบริเวณซิงค์ล้างจาน ลูกค้าไม่จำเป็นต้องติดตั้งก๊อกน้ำจำนวน 2 ก๊อก เพียงใช้ ก๊อกน้ำผสม eve รุ่น TRINITY ก็สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ
- มาตรฐาน มอก. 2067-2552 คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม(การประหยัดน้ำ) ซึ่งจะมีการตรวจสอบปริมาณน้ำที่ไหลออกในเวลา 1 นาที การตรวจสอบปริมาณสารปนเปื้อน และความคงทนของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
- มาตรฐาน cUPC ย่อมาจาก Canadian Uniform Plumbing Code™ คือเกณฑ์มาตรฐานของก๊อกน้ำที่ใช้ในทวีปอเมริกาและแคนนาดา ซึ่งจะควบคุมทางด้านความปลอดภัยของการใช้งาน
ก๊อกน้ำ eve ได้รับมาตรฐาน มอก. 2067-2552 และ cUPC จึงมั่นใจได้ทั้งทางด้านคุณภาพ การประหยัดน้ำ และความปลอดภัยในการใช้งาน
ก๊อกน้ำ eve สามารถแบ่งตามผิวสัมผัสได้ดังนี้
1. ผิวสแตนเลส ขัดลายซาติน
2. ผิวโครเมี่ยม ก๊อกน้ำจะมีความเงางาม
3. ผิว sand blast หรือพ่นทราย จะเข้ากันได้ดีกับซิงค์ล้างจาน หินแกรนิต
4. ยางสีดำ เป็นดีไซน์ใหม่ เหมาะกับการใช้คู่กับซิงค์ล้างจานสีดำ
1. ควรเลือกขนาดก๊อกน้ำให้มีขนาดเหมาะสมกับซิงค์ล้างจานที่ใช้ เช่น ควรเลือกก๊อกน้ำที่มีขนาดใหญ่ หรือ มีหัวก๊อกที่สามารถดึงออกมาได้ เพื่อครอบคลุมการใช้งานซิงค์ 2 หลุม เป็นต้น
2. ควรเลือกผิวสัมผัสก๊อกน้ำ ให้ใกล้เคียง หรือมีดีไซน์ไปในทิศทางเดียวกับซิงค์ล้างจาน เช่น เลือกก๊อกน้ำสีเทา เพื่อใช้คู่กับซิงค์ล้างจานแกรนิตสีเทา เป็นต้น
3. ตำแหน่งการใช้งาน เช่น สามารถใช้ก๊อกน้ำที่มีขนาดสูง หากใช้บริเวณงานบริเวณเคาเตอร์กลางห้อง แต่หากต้องใช้บริเวณพื้นทีติดผนังซึ่งมีตู้เฟอร์นิเจอร์อยู่ด้านบน ก็จำเป็นต้องเลือกก๊อกที่มีความสูงไม่มากนัก หรือไม่ชนกับใต้ตู้ครัว เป็นต้น